Kampusowe WiFi dla Uczelni

Kampusowe WiFi dla Uczelni

Zapewnienie szybkiej łączności bezprzewodowej, łatwość zarządzania siecią i zwiększona przepustowość łącza internetowego to kluczowe oczekiwania w stosunku do infrastruktury sieciowej obsługującej Kampus wyższej uczelni.

Potrzeby technologiczne dla nowych rozwiązań obejmują:

Dostęp do sieci bezprzewodowej w każdej sali, pracowni, pokoju oraz w przestrzeniach otwartych na zewnątrz
Odpowiednia przepustowość umożliwiająca obsługę BYOD i wielu urządzeń natywnych.
Infrastruktura sieciowa umożliwiająca ciągły rozwój

Unified Solutions Sp. z o.o posiada duże doświadczenie we wdrożeniach sieci kampusowych
w ramach wdrożenia uzyskana zostanie:
Znacząca poprawa niezawodności sieci Wi-Fi
Scentralizowane zarządzanie, szczegółowy monitoring i kontrola sieci
Eliminacja problemów eksploatacyjnych systemów
Zwiększona skalowalność