UNIFY Circuit komunikator biznesowy WebRTC

Wydajna i dopracowana alternatywa biznesowa dla najbardziej popularnych wideokomunikatorów internetowych

WEBcollaboration Praca Zdalna Zdalny Ekran

Komunikatory i współdzielenie pulpitu to obecnie standard. Większość z tych rozwiązań to jednak rozwiązania chmurowe, w których nie mamy pełnej kontroli nad wymienianymi informacjami. System Webcollaboration możemy wdrożyć na lokalnym serwerze.

HARMAN MEDIA SUITE Zdalne Wykłady Nagrywanie mp4

zapewnienie zdalnego dostępu dla studentów w związku z ostatnią potrzebą
nauki zdalnej może stanowić obecnie bądź w perspektywie czasu nową strategię
w procesie nauczania. Uczelnie w coraz większym zakresie mogą korzystać z
narzędzi ułatwiających interakcję pomiędzy studentem a wykładowcą.

Korzystanie z e-platformy, która swoim zasięgiem zapewni nie tylko
bezosobową dystrybucję treści, poprzez umieszczenie materiałów dydaktycznych
na kontach ftp, ale także obejmie wszelkie inne aspekty procesu kształcenia,
w tym umożliwi wirtualny kontakt pomiędzy studentami a wykładowcami,
prowadzenie interaktywnych wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów w zwykłym
cyku dydaktycznym, weryfikację i ocenianie prac studenckich, ale również
umożliwi prowadzenie międzyuczelnianych projektów badawczych, sympozjów,
konferencji oraz prezentację dorobku naukowego Uczelni.

Na przykładzie wdrożenia, które firma Unified Solutions wykonała dla
Politechniki Warszawskiej możemy zaoferować e-platformę, która umożliwi:

1)      zwiększenie skali e-learningu, co umożliwia przeszkolenie dużych
grup, dzięki czemu wszyscy studenci mają dostęp do systemu szkoleniowego z
różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i
miejsca nauki do indywidualnych preferencji;

2)      jednolity przekaz: informacje przekazywane studentom są
uniezależnione od dostępności lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom
grupy;

3)      redukcję kosztów i optymalizacja pracy wykładowców: całkowite
wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z fizycznym dostarczeniem
szkoleń kursantom;

4)      zwiększoną wydajność pracy: student może szkolić się w dowolnym
miejscu, dzięki czemu nie traci czasu na dojazd na szkolenie;

5)      edukacja  „na  żądanie”:   studenci   mogą   samodzielnie   podnosić
swoje   kwalifikacje  o dowolnej porze i z dowolnego miejsca z materiałów
umieszonych na serwerach ftp.

Wdrożeniem referencyjne wykonaliśmy w środowisku Uczelni, aby uniezależnić
narzędzie od czynników zewnętrznych jakim mogą być poddane rozwiązania
otwartej usługi internetowej w chmurze publicznej.

Platforma może zostać dowolnie skalowana, poczynając od 6 jednoczesnych
sesji on-line dla 500 słuchaczy do nawet 50 jednoczesnych wykładów dla 50
000 odbiorców.  W celu dalszego zwiększenia ilości słuchaczy możliwe jest
podłączenie zewnętrznych platform udostępniania treści jak: Wowza, AKAMAI,
Edgecast, Verizon.

Kampusowe WiFi dla Uczelni

Zapewnienie szybkiej łączności bezprzewodowej, łatwość zarządzania siecią i zwiększona przepustowość łącza internetowego to kluczowe oczekiwania w stosunku do infrastruktury sieciowej obsługującej Kampus wyższej uczelni.

Potrzeby technologiczne dla nowych rozwiązań obejmują:

Dostęp do sieci bezprzewodowej w każdej sali, pracowni, pokoju oraz w przestrzeniach otwartych na zewnątrz
Odpowiednia przepustowość umożliwiająca obsługę BYOD i wielu urządzeń natywnych.
Infrastruktura sieciowa umożliwiająca ciągły rozwój

Unified Solutions Sp. z o.o posiada duże doświadczenie we wdrożeniach sieci kampusowych
w ramach wdrożenia uzyskana zostanie:
Znacząca poprawa niezawodności sieci Wi-Fi
Scentralizowane zarządzanie, szczegółowy monitoring i kontrola sieci
Eliminacja problemów eksploatacyjnych systemów
Zwiększona skalowalność

Sieci LAN dla firm

W zakresie infrastruktury sieci LAN projektujemy i dostarczamy rozwiązania w oparciu o urządzenia wiodących producentów. Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w zakresie rozwiązań firmy Extreme Networks.

Planowanie radiowe WiFi

Coraz większa liczba użytkowników korzystających z sieci WiFi zmusza do tworzenia nowych lub
unowocześnienia istniejących sieci.
Firma Unified Solutions oferuje usługi związane z budową i rozbudową sieci WiFi polegające na:
– planowaniu,
– mierzeniu propagacji,
– doradzaniu najkorzystniejszych rozwiązań,
– sprzedaży i montażu urządzeń,
– serwisowaniu powstałej sieci.
Sieć WiFi powinna być optymalnie zaplanowana, aby umożliwić bezproblemowe korzystanie z
internetu, jednocześnie nie generując niepotrzebnych kosztów podczas jej budowy. Maksymalna
wydajność sieci przy minimalnych nakładach finansowych inwestora i łatwość obsługi to główna myśl,
która przyświeca naszym inżynierom podczas każdego projektu.
Z tego powodu firma Unified Solutions oferuje dokładną analizę infrastruktury IT konkretnego obiektu,
polegającą na dopasowaniu oczekiwań klienta do możliwości budynku i wielkości budżetu
przeznaczonego na inwestycję. Nasi doświadczeni inżynierowie na miejscu zapoznają się z istniejącym
zapleczem IT (w przypadku planów dotyczących rozbudowy istniejącej sieci), wykonują testy zasięgu fal
na terenie obiektu, a po dokonaniu wnikliwej analizy przekazują szczegółowy raport opisujący problemy
ujawnione podczas pomiarów oraz zalecenia pozwalające pokonać przeszkody. W raporcie klient
znajdzie informacje dotyczące zastanego na miejscu stanu sieci, zalecenia pozwalające dokonać zmian
poprawiających działanie sieci IT, listę proponowanych rozwiązań z dokładnym opisem urządzeń, ich
liczbą i lokalizacją. Na życzenie klienta do raportu zostaje dołączona specjalna mapa pokazująca wynik
aktualnych pomiarów propagacji.
Po przedstawieniu analizy i zatwierdzeniu jej przez klienta następuje kolejny etap związany ze
szczegółowym projektowaniem sieci WLAN na podstawie dokładnych planów budynku i zdjęć. Następnie
inżynierowie dokonują weryfikacji przyjętych założeń na miejscu planowanej inwestycji. W przypadku
ujawnienia się problemów, przygotowują szczegółowy plan rozwiązań i sporządzają ostateczną
dokumentację projektu.
Kolejnym etapem jest sprzedaż urządzeń, ich montaż, uruchomienie oraz serwis stworzonej sieci WLAN.

Softswitch SIP dla dużych organizacji

OpenScape Voice umożliwia Twojej firmie rozmowy – wewnętrzne, z klientami, ze wszystkimi interesariuszami, z wysoką jakością i bogatymi funkcjami dodatkowymi.

Jako samodzielna aplikacja głosowa lub zintegrowany w ramach rozwiązania ujednoliconej komunikacji z innymi aplikacjami, OpenScape Voice łączy niezawodność na poziomie operatorskim, bezpieczeństwo, ogromną skalowalność (do 100 000 użytkowników na węzeł) oraz elastyczne wdrożanie z funkcjami, których potrzebuje Twoja firma.