UNIFY Circuit komunikator biznesowy WebRTC

Wydajna i dopracowana alternatywa biznesowa dla najbardziej popularnych wideokomunikatorów internetowych

HARMAN MEDIA SUITE Zdalne Wykłady Nagrywanie mp4

zapewnienie zdalnego dostępu dla studentów w związku z ostatnią potrzebą
nauki zdalnej może stanowić obecnie bądź w perspektywie czasu nową strategię
w procesie nauczania. Uczelnie w coraz większym zakresie mogą korzystać z
narzędzi ułatwiających interakcję pomiędzy studentem a wykładowcą.

Korzystanie z e-platformy, która swoim zasięgiem zapewni nie tylko
bezosobową dystrybucję treści, poprzez umieszczenie materiałów dydaktycznych
na kontach ftp, ale także obejmie wszelkie inne aspekty procesu kształcenia,
w tym umożliwi wirtualny kontakt pomiędzy studentami a wykładowcami,
prowadzenie interaktywnych wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów w zwykłym
cyku dydaktycznym, weryfikację i ocenianie prac studenckich, ale również
umożliwi prowadzenie międzyuczelnianych projektów badawczych, sympozjów,
konferencji oraz prezentację dorobku naukowego Uczelni.

Na przykładzie wdrożenia, które firma Unified Solutions wykonała dla
Politechniki Warszawskiej możemy zaoferować e-platformę, która umożliwi:

1)      zwiększenie skali e-learningu, co umożliwia przeszkolenie dużych
grup, dzięki czemu wszyscy studenci mają dostęp do systemu szkoleniowego z
różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i
miejsca nauki do indywidualnych preferencji;

2)      jednolity przekaz: informacje przekazywane studentom są
uniezależnione od dostępności lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom
grupy;

3)      redukcję kosztów i optymalizacja pracy wykładowców: całkowite
wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z fizycznym dostarczeniem
szkoleń kursantom;

4)      zwiększoną wydajność pracy: student może szkolić się w dowolnym
miejscu, dzięki czemu nie traci czasu na dojazd na szkolenie;

5)      edukacja  „na  żądanie”:   studenci   mogą   samodzielnie   podnosić
swoje   kwalifikacje  o dowolnej porze i z dowolnego miejsca z materiałów
umieszonych na serwerach ftp.

Wdrożeniem referencyjne wykonaliśmy w środowisku Uczelni, aby uniezależnić
narzędzie od czynników zewnętrznych jakim mogą być poddane rozwiązania
otwartej usługi internetowej w chmurze publicznej.

Platforma może zostać dowolnie skalowana, poczynając od 6 jednoczesnych
sesji on-line dla 500 słuchaczy do nawet 50 jednoczesnych wykładów dla 50
000 odbiorców.  W celu dalszego zwiększenia ilości słuchaczy możliwe jest
podłączenie zewnętrznych platform udostępniania treści jak: Wowza, AKAMAI,
Edgecast, Verizon.

Czy jesteś gotów na WiFi 6?

802.11ax (Wi-Fi 6) to przyszłość sieci bezprzewodowych

Extreme Networks liderem w kwadrancie Gartnera

Raport dostępny jest na stronach Extreme Networks. https://learn.extremenetworks.com/Gartner-WiredWireless-MQ-Report-2018/?PartnerRefID=preset-banner-gartner-mq-2018

Bomgar połączył sie z BeyondTrust

Bomgar – to teraz część najbardziej zaawansowanego systemu obrony przed naruszeniami danych związanymi z kradzionymi akredytacjami, nadużyciami w zakresie przywilejów i skompromitowanym zdalnym dostępem.
Nowy BeyondTrust powstał z połączenia BeyondTrust, Bomgar i Avecto w celu stworzenia najbardziej wszechstronnego na świecie portfolio rozwiązań dostępu uprzywilejowanego – Privileged Access Management (PAM). Ujednolicone rozwiązania BeyondTrust oferują najszerszy zestaw funkcji zarządzania uprzywilejowanym dostępem, posiadają elastyczną architekturę, która upraszcza integrację, zwiększa produktywność oraz maksymalizuje inwestycje w IT i bezpieczeństwo.